โรงงานผลิตหมอน : หมอนรองคอ

หมอนรองคอ เป็นหมอนที่นิยมพกออกไปนอกสถานที่ ข้อดีของหมอนรองคอทางด้านการตลาดแล้ว เมื่อคุณแจกหรือจำหน่ายหมอนรองคอให้กับ User ที่มีโลโก้แบรนด์สินค้าของลูกค้าติดอยู่ทำให้แบรนด์โลโก้สินค้าของคุณจะมีคนพบเห็นมากขึ้น ถ้าเทียบกับราคาวัดจากการพบเห็นแบรนด์สินค้ามากกว่าหนึ่งคนถือว่าคุ้มกับการใช้หมอนรองคอเพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์สินค้าของท่าน

หมอนทราเวล หรือ หมอนรองคอ ของเราลูกค้าสามารถกำหนดแบบเองได้ ต้องการใบใหญ่ใบเล็ก รูปทรงแบบไหน หรือรูปทรงอื่นที่นอกเหนือจากหน้าเว็บนี้ สามารถส่งรายละเอียดเข้าอีเมล์ หรือติดต่อฝ่ายขายที่เบอร์ 0848304567 หรือส่งเมลมาที่ gimmicktalk@hotmail.com เพื่อขอคำแนะนำได้ ทางเรายินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ตัวอย่าง หมอนรองคอ