โรงงาน รับทำหมอน รับผลิตหมอน ครบวงจร ตัด เย็บ พิมพ์ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ผลงานการผลิต

หมอนอิง
ผลิตจากผ้า supersoft
ขนาด 16  นิ้ว
พร้อมพิมพ์ดิจิตอล
ไส้ในใยสังเคราะห์ 100%

Related projects