หมอนรองคอไมโครบีดส์ บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ค จำกัด ของพรีเมี่ยม

ลิตจากผ้า spandex พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เป็นหมอนเนื้อนุ่ม ยุบตัวกำลังดีเหมาะมากสำหรับผลิตเพื่อนำไปขายต่อ